ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน

1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

    ตำแหน่ง : ตำแหน่ง นักโภชนาการ

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าปฎิบัติงาน.pdf

2. รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน

    รายงานตัวปฎิบัติงานใน วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยาน 2562 เวลา 09:00 น.

    ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานบริการ งาน IC/จ่ายกลาง/ซักฟอง

 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

   
2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่14 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
  สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    
3.ประกาศผลการสอบ
   วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 
     
4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
   วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ เวลา 09:00 น. ที่หน่วยงานป้องกันและควมคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง/ซักฟอง
 
..........................................................................................................................................................................
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

    ดาวโหลดเอกสาร :Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก .pdf

 2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
    สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
   
 3.ประกาศผลการสอบ
    วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2562
     
 4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
    รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยาน 2562  เวลา 09:00น.ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น