PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

รายงานตัว และปฎิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2563  โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานบริหาร (ชั้น2)  เวลา 08.00 -12.00น.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 9ตำแหน่ง  จำนวน 19 อัตรา  

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ  5อัตรา 734 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา 600 บาท
 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา 500 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 2อัตรา 320 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง)ชาย 1อัตรา 320 บาท
 7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5อัตรา 320 บาท
 8. พนักงานบริการ (PCU) 1อัตรา 320 บาท
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2อัตรา 320 บาท

 

                                                                                        

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

3.ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ   ตำแหน่ง วันสอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ  14กรกฎาคม2563
 2. นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 15กรกฎาคม2563
3. พนักงานกู้ชีพ  ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้   16กรกฎาคม2563
4. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง) ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17กรกฎาคม2563
5. พนักงานบริการ (PCU) ,พนักงานรักษาความปลอดภัย 20กรกฎาคม2563


4.ประกาศผลสอบ และรายงานตัว

4.1 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4.2 รายงานตัว และปฎิบัติงานวันที่ 3 สิงหาคม 2563

"ประกาศด่วน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563  โรงพยาบาลบ้านฝางและภาคีเครือข่าย  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร กับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์