PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 22 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) (21 ก.พ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf