ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างคราว (รายวัน) จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก .pdf

 

**********

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 19 อัตรา

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ  5อัตรา 734 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา 600 บาท
 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา 500 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 2อัตรา 320 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง)ชาย 1อัตรา 320 บาท
 7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5อัตรา 320 บาท
 8. พนักงานบริการ (PCU) 1อัตรา 320 บาท
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2อัตรา 320 บาท

 

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

3.ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ   ตำแหน่ง วันสอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ  14 กรกฎาคม 2563
 2. นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 15 กรกฎาคม 2563
3. พนักงานกู้ชีพ  ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้   16 กรกฎาคม 2563
4. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง) ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17 กรกฎาคม 2563
5. พนักงานบริการ (PCU) ,พนักงานรักษาความปลอดภัย 20 กรกฎาคม 2563


4.ประกาศผลสอบ และรายงานตัว

4.1 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4.2 รายงานตัว และปฎิบัติงานวันที่ 3 สิงหาคม 2563

"ประกาศด่วน"

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf)เปิดดูรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

2. รายการตัว

   ให้ผู้ที่สอบคักเลือดได้ มารายงานตัวพร้อมปฎิบัติงาน ที่งานบุคคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านฝาง ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา08.30น.-12.00น.
(หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563  โรงพยาบาลบ้านฝางและภาคีเครือข่าย  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร กับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์