ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 19 กรกรฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  5ตำแหน่ง 7อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เดือนกรกฎาคม 2565 ประกาศ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เดือนกรกฎาคม 2565
ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เวลา08.30-14.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ณ.หน่วยฉีดวัคซีนฯ โรงพยาบาลบ้านฝาง
 

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privcy Notice) สำหรับผู้รับบริการการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านฝาง ณ.วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  4ตำแหน่ง 7อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 10ตำแหน่ง 14อัตรา  

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf