ติดต่อโรงพยาบาลบ้านฝาง

  ที่อยู่ เลขที่ 330 หมู่9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
  โทรศัพท์ : 043-269206
  โทรสาร   : 043-269097