โรงพยาบาลบ้านฝาง

ที่อยู่ เลขที่ 330 หมู่9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

โทรศัพท์: 043-269206 

โทรสาร : 043-269097