ติดต่อโรงพยาบาลบ้านฝาง

  ที่อยู่       :  เลขที่ 330 หมู่9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
  โทรศัพท์  :  043-269206
  โทรสาร   :   043-269097