ติดต่อโรงพยาบาลบ้านฝาง

  ที่อยู่       : เลขที่ 330 หมู่9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
  โทรศัพท์  : 043-269206
  โทรสาร    : 043-269097