ประการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เรื่อง
12 มี.ค 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
12 มี.ค 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เปิดดูเอกสาร
11 มี.ค 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร
 4 มี.ค 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร 
 8 ก.พ 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ เปิดดูเอกสาร
 6 ก.พ 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุงานครัว เปิดดูเอกสาร
 5 ก.พ 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุ เปิดดูเอกสาร
29 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดดูเอกสาร
25 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ติดตั้ง Solar Floodight เปิดดูเอกสาร
25 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เปิดดูเอกสาร
24 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ  เปิดดูเอกสาร
24 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยตืดเชื้อ ระบบระบายอากาศ เปิดดูเอกสาร
23 ม.ค2562   การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เปิดดูเอกสาร
22 ม.ค 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เปิดดูเอกสาร 
16 ม.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดดูเอกสาร
15 ม.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์   เปิดดูเอกสาร
 2 ม.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน เปิดดูเอกสาร
28 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อคุณภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปิดดูเอกสาร
17 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน เปิดดูเอกสาร
15 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คุณภัณฑ์ยานพาหนะ เปิดดูเอกสาร
15 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เปิดดูเอกสาร
14 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์ทัตกรรม เปิดดูเอกสาร
13 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุง เปิดดูเอกสาร
12 ธ.ค 2561 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตาร์การแพทย์ เปิดดูเอกสาร