ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

1.ประกาศผลการสอบ

  Download file Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf

2.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน

  รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ งานโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็งระดับประชากร จังหวัดขอนแก่น 2562

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ/พนักงานบริการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานบริการ งาน IC/จ่ายกลาง/ซักฟอง

    1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

    2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่14 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
       สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    3.ประกาศผลการสอบ
      วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562
    4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
      วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ เวลา 09:00น. ที่หน่วยงานป้องกันและควมคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง/ซักฟอง
............................................................................................................................................

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

     2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
        สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
        สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    3.ประกาศผลการสอบ
    4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
       รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ งานโภชนาการ 
โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น