โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 11อัตรา

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 600 บาท
 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 450 บาท
 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 450 บาท
 4. นักวิชาการสารธารณสุข  1 อัตรา 500 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา 320 บาท
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา 340 บาท
 8. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 380 บาท
 9. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 1 อัตรา 320 บาท
10. พนักงานบริการ 1 อัตรา 320 บาท
11. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา 544 บาท

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563

       วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563  โรงพยาบาลบ้านฝางและภาคีเครือข่าย  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร กับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

 

โรงพยาบาลบ้านฝาง เรื่องรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

1. โรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

    กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด เรื่องรับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

     ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ.pdf

สารพิษ 3 ชนิด อันตราย