ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลบ้านฝางประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

Isan Cohort

ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  เรื่อง   ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เฉพาะราย

Isan Cohort

การนิเทศงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารสุข ระดับเครือข่ายสุขภาพ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2563

 เอกสารประกอบการนิเทศงานติดตาม ประเมิณผลการดำเนินงานสาธารสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ รอบที่2 ปีงบประมาณ2563โดยเครือข่าย  บริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง

  1.  คำนำ สารบัญ

  2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

  3. ส่วนที่ 2 PA

  4. ส่วนที่ 2 สรุปผลKPI หน้า 27-102

  5. ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  6. ส่วนที่4 โครงการเด่น

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 7 ตำแหน่ง  8 อัตรา

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1อัตรา 511 บาท
 2. นักวิชาการพัสดุ  1อัตรา 414 บาท
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1อัตรา 308 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 1อัตรา 300 บาท
 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย    2อัตรา 300 บาท
 6. พนักงานบริการ(คนสวน) 1อัตรา 300 บาท
 7. พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 1อัตรา 300 บาท

Isan Cohort

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  12 มกราคม – 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

รายงานตัว และปฎิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2563  โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานบริหาร (ชั้น2)  เวลา 08.00 -12.00น.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 9ตำแหน่ง  จำนวน 19 อัตรา  

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ  5อัตรา 734 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา 600 บาท
 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา 500 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 2อัตรา 320 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง)ชาย 1อัตรา 320 บาท
 7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5อัตรา 320 บาท
 8. พนักงานบริการ (PCU) 1อัตรา 320 บาท
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2อัตรา 320 บาท

 

                                                                                        

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

3.ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ   ตำแหน่ง วันสอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ  14กรกฎาคม2563
 2. นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 15กรกฎาคม2563
3. พนักงานกู้ชีพ  ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้   16กรกฎาคม2563
4. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง) ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17กรกฎาคม2563
5. พนักงานบริการ (PCU) ,พนักงานรักษาความปลอดภัย 20กรกฎาคม2563


4.ประกาศผลสอบ และรายงานตัว

4.1 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4.2 รายงานตัว และปฎิบัติงานวันที่ 3 สิงหาคม 2563