์No Glft Policy

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privcy Notice) สำหรับผู้รับบริการการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านฝาง ณ.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 26 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  2ตำแหน่ง 3อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4ตำแหน่ง 7อัตรา

1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์               จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือกู้ชีพ        จำนวน  2 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้      จำนวน  1 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร         จำนวน  3 อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือกู้ชีพ
จำนวน   : 2 อัตรา
1.อัตราจ้างวันละ 400บาท
2.เงินเพิ่มพิเศษ เดือนละ 1,000ต่อเดือน
3.มีสิทธิ์ลาป่วย ,ลาพักผ่อน โดยได้รับค่าจ้างเต็มวันที่ลา ตามระเบียบของทางราชการ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งวันที่ 12-25 ตุลาคม 2565 ในวันเวลาราชการ 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf