ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

     ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ.pdf

ประกาศ โรงพยาบาลบ้านฝาง เรื่องรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

1. โรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

    กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด เรื่องรับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน

1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

    ตำแหน่ง : ตำแหน่ง นักโภชนาการ

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าปฎิบัติงาน.pdf

2. รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน

    รายงานตัวปฎิบัติงานใน วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยาน 2562 เวลา 09:00 น.

    ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

สารพิษ 3 ชนิด อันตราย

ข่าวประชาสัมพันธ์