"ประกาศด่วน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563  โรงพยาบาลบ้านฝางและภาคีเครือข่าย  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร กับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf)เปิดดูรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

2. รายการตัว

   ให้ผู้ที่สอบคักเลือดได้ มารายงานตัวพร้อมปฎิบัติงาน ที่งานบุคคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านฝาง ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา08.30น.-12.00น.
(หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์