PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 6ตำแหน่ง  6อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ อันดับที่1 มารายงานตัวพร้อมปฎิติงาน ที่งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) อาคารใหม่ โรงพยาบาลบ้านฝาง ในวันที่1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.

และพร้อมปฎิบัติงานในวันที่มารายงานตัว(หากไม่มารายงาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จำนวน 6ตัวแหน่ง 6อัตรา

สอบข้อเขียน   เวลา09.00-12.00น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา13.00-16.00น.

ณ.ห้องแก่นฝาง ชั้น2 โรงพยาบาลบ้านฝาง (หลังเก่า)

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
3.ตำแหน่งหนักงานบริการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
5.ตำแหน่งงานกู้ชีพ
6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Isan Cohort

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 4 ตำแหน่ง  5อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

รายงานตัว และปฎิบัติงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564  โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานบริหาร (ชั้น2)  เวลา 08.00 -12.00น. (หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธ์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลบ้านฝางประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6ตำแหน่ง 6อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักวิชาการพัสดุ  1 ตำแหน่ง
2. พยาบาลวิชาชีพ   1 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการสาธารณสุข    1 ตำแหน่ง
4. พนักงานกู้ชีพ  1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    1 ตำแหน่ง
6. พนักงานบริการ( แม่บ้าน)   1 ตำแหน่ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 1-21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ

 

Isan Cohort

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf