PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 12ตำแหน่ง  19อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ อันดับที่1 มารายงานตัวพร้อมปฎิติงาน ที่งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) อาคารใหม่ โรงพยาบาลบ้านฝาง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.

(หากไม่มารายงาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบ้านฝาง

📢หน่วยฉีด โรงพยาบาลบ้านฝาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
เปิดรับ WALK-IN สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
ประชาชนสามารถเลือกสูตรฉีดได้เอง
*** นำบัตรประชาชนตัวจริง***
สูตร1 AstraZeneca + Astrazeneca2
สูตร2 AstraZeneca + Pfizer2
สูตร3 Sinovac + Astrazeneca
เปิดฉีด วันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00-15.00น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.095-8591496 สายด่วนวัคซีนโควิด-19

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)(รายวัน/รายคาบ) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (รายวัน/รายคาบ) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 12ตำแหน่ง  19อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด.pdf

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น2 อาคารใหม่ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/ราบคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 12ตำแหน่ง  19อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก.pdf

สอบข้อเขียน   เวลา09.00-12.00น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา13.00-16.00น.

ณ.ห้องประชุม ชั้น2 โรงพยาบาลบ้านฝาง (หลังใหม่)

 

วัน อังคาร ที่16 พฤศจิกายน 2564

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 

วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

3.ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์

4.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

6.ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัช

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ีบันทึกข้อมูล

8.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

 

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

9.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

10.ตำแหน่งนักวิชาการสารณสุข

 

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564

11.ตำแหน่งพนักงานบริการ

12.ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน 12ตำแหน่ง  19อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ อันดับที่1 มารายงานตัวพร้อมปฎิติงาน ที่งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) อาคารใหม่ โรงพยาบาลบ้านฝาง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.

(หากไม่มารายงาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)