ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

จำนวน 3ตำแหน่ง 3อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 22 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)
 
1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือไข้ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1อัตรา
 
ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)โรงพยาบาลบ้านฝาง

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2ตำแหน่ง 2อัตรา

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ               จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน /รายคาบ) ประกาศ ณ 27มีนาคม2566

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ) 

จำนวน  2ตำแหน่ง 3อัตรา 

ดาวโหลดเอกสาร : เปิดดูรายละเอียด.pdf