กิจกรรม

งานนำเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลบ้านฝาง ประจำปี 2562

เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2562

ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลบ้านฝาง ประจำปี 2562

เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2562

โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็งระดับประชากร จังหวัดขอนแก่น 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน

1.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

   ตำแหน่ง : ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : Download this file (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ.pdf)รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

2.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน

   รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยาน 2562  เวลา 09:00 น.ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานบริการ งาน IC/จ่ายกลาง/ซักฟอง

     1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

   
     2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่14 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
       สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    
     3.ประกาศผลการสอบ
       วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 
     
     4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
       วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ เวลา 09:00น. ที่หน่วยงานป้องกันและควมคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง/ซักฟอง
  ......................................................................................................................................

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

        ดาวโหลดเอกสาร :Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก .pdf

     2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
        สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
        สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
   
     3.ประกาศผลการสอบ
       วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2562
     
     4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
        รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยาน 2562  เวลา 09น.ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น